کلینیک توانبخشی و کاردرمانی

توانبخشی هستی
توانبخشی هستی

محور های فعالیت

ارائه خدمات توانبخشی در زمینه کودکان با مشکلات جسمی و ذهنی


انجام تحقیق  و پژوهش (تالیف کتاب فلج مغزی)


اموزش تخصصی کوتاه مدت و میان مدت به متخصصان و دانشجویان توانبخشی در سطح کشور


فراهم نمودن امکان مشاوره غیر حضوری توسط متخصصین مجرب به درمانگران و خانواده هایی که به دلایل مختلف امکان دسترسی مستقیم به کلینیک را ندارند.


فراهم نمودن امکان دسترسی خانواده ها متخصصین و غیره به اطلاعات تخصصی توانبخشی از طریق سایت


برگزاری کلاس های اموزشی دوره ای برای خانواده ها و درمانگرانی که به طور مستمر امکان دسترسی به خدمات این کلینیک را دارا نمی باشند

اختلالات و بیماری های تحت پوشش

کودکان با اختلال حرکتی :شامل کودمان با فلج مغزی و یا سایر اختلالات با منشا عصبی


کودکان دچار تاخیر تکاملی: شامل کلیه کودکانی است که مهارت های لازم در زمینه حرکتی شناختی ارتباطی (اوتیسم) و گفتاری در زمان تعیین شده کسب نکرده اند.


کودکان کم توان ذهنی : کودکانی که توانایی ذهنی و سازشی انها نسبت به همسنان از سطح پایین تری برخوردار است


کودکان با اختلالات یادگیری : شامل کودکانی است که علی رغم توانایی ذهنی و شرایط محیطی مساعد در یک یا چند فرایند اساسی یادگیری مانند خواندن نوشتن یا ریاضیات دچار مشکل میباشند.


کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری:ماندد اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز